Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Fundacja Dobro Kultury tworzy tymczasowe Muzeum Słubic

Muzeum będzie czynne od 1 czerwca 2018 roku do końca września lub października. Jego siedzibą będzie m.in. Mała Galeria Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, sołectwa a nawet bazar. - Słubice, w przeciwieństwie do sąsiedniego Frankfurtu, nie mają żadnego muzeum. Chcemy zmienić tę sytuację choć na kilka miesięcy, by w syntetyczny sposób
zaprezentować odwiedzającym oraz mieszkańcom historię miasta - informują pomysłodawcy.W związku z pierwszą wystawą, poświęconą mieszkańcom Słubic, Fundacja szuka osób chętnych do udzielenia wywiadów, na podstawie których powstanie wystawa. Zainteresowani słubiczanie mogą się zgłaszać do 20 maja pisząc maila na adres: m.murao@instytut.net

Wystawy prezentowane w muzeum mają bardziej skłonić odwiedzających do refleksji, rozbudzić ciekawość i chęć poznania miasta niż prezentować całościowo historię Słubic. Małgorzata Murao z Fundacji Dobro Kultury podkreśla, że głównym celem projektu jest zaprezentowanie mieszkańcom Słubic ich miasta jako miejsca o ciekawej historii, godnego ich uwagi i troski. - Pragniemy, żeby Słubice rozwijały się w sposób zrównoważony. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wzrośnie świadomość przeszłości tego miasta i jego skomplikowanej, nieoczywistej urody. Widzimy konieczność zaangażowania mieszkańców nie tylko w krótkotrwały rozwój gospodarczy, ale także w pielęgnowanie tego, co jest źródłem wartości mogących służyć przez lata wielu pokoleniom słubiczan - podkreśla.

Wystawy, które będą prezentowane, składać się będą z dwóch elementów. - Pierwszy element to "input": eksponaty, fotografie, opisy itd., informujące odwiedzających o danym temacie. Drugi element to "część interaktywna", w której osoba odwiedzająca jest zaproszona do podzielenia się swoim spojrzeniem na dany temat (w formie wpisu na tablicy, odpowiedzi na postawione przez autora wystawy pytania, stworzenia słubickiej widokówki itp.) - wyjaśnia M. Murao.

Dodaje, że kluczowym elementem projektu jest osoba opiekuna muzeum, zawsze obecnego w godzinach otwarcia. - Będzie to osoba odpowiednio przygotowana merytorycznie do oprowadzania po wystawie, wyjaśniania jej elementów, a przy tym otwarta na doświadczenia osób odwiedzających. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi odwiedzających i opiekuna wystawy, możliwe jest stworzenie prawdziwie interaktywnego muzeum - podkreślają pomysłodawcy.

Muzeum będzie otwarte od czerwca do września, przez cztery dni w tygodniu po kilka godzin dziennie. Wystawy będą stworzone jako mobilne, by możliwa była ich prezentacja np. w trakcie festynów wiejskich. Wstęp do muzeum będzie bezpłatny. Cztery wystawy zaprezentują: biografie mieszkańców (06.2018), krajobraz kulturowy Słubic (07.2018), historię Słubic jako miasta granicznego (08.2018) i najnowszą historię Słubic (09.2018). 

Każdej wystawie towarzyszyć będą warsztaty, skierowane do osób w różnym wieku. Warsztaty będą odbywać się w terminie wyznaczonym przez organizatorów, a w razie zainteresowania zorganizowanych grup (np. szkolnych) także w dodatkowo wybranych terminach. - Planujemy przeprowadzenie dwunastu dwugodzinnych warsztatów, po trzy dla każdego cyklu tematycznego. Udział w warsztatach będzie bezpłatny - informuje M. Murao.

 

.

Autor: Beata Bielecka | 17 maja 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one