Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Informacje

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice


konto : Bank Spółdzielczy w Rzepinie
29 8371 0009 0009 5514 2000 0010


tel. USC: 95 737 20 89, 95 737 20 89 lub 95 737 20 85
tel. Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności: 95 737 20 71 lub 95 737 20 72

Godziny pracy Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach:
poniedziałki-wtorki od 8.00 do 14.00,
w środy od 10.00 do 16.00,
w czwartki i piątki od 8.00 do 14.00,


biuro podawcze dodatkowo czynne we wtorki od 7.00 do 17.00

Kierownikiem USC - Naczelnikiem Wydziału jest Alicja Cieślak  (email: alicja.cieslak@slubice.pl)

pracownicy :

Manuela Żelek (Zastępca kierownika USC)
Danuta Piaskowska (Inspektor ds. dow. osob.)
Monika Boryń (Inspektor ds. ewid. ludn.)
Magdalena Ujejska (Inspektor ds. USC)
Teresa Kopczyk (pomoc administracyjna)

W ramach wydziału realizowane są zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Prowadzimy rejestry urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wyborców i dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Przez nasze ręce przechodzą dokumenty związane z adopcją, rozwodem, zmianą imienia lub nazwiska jak również zagraniczne akta stanu cywilnego transkrybowane w księgi polskie.

Udzielamy ślubów cywilnych, przygotowujemy dokumenty do ślubów  konkordatowych oraz wydajemy zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Celebrujemy uroczystości rodzinne- jubileusze 100 urodzin oraz 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Wydajemy i unieważniamy dowody osobiste. Prowadzimy sprawy z zakresu obowiązku meldunkowego oraz nadania numeru PESEL.
 

Drukuj

facebook google plus one