Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Te szkolenia ważne dla organizacji pozarządowych

Sektor 3 Słubice, przy ul. Piłsudskiego 3-4, gdzie mieści się Inkubator NGO (organizacji pozarządowych), to miejsce, w którym można sporo się dowiedzieć m.in. o zmianach w przepisach, w oparciu o które działają NGO. W listopadzie i grudniu warto się tam wybrać.

W najbliższy czwartek, 19 listopada o 16.30, organizowane tam jest szkolenie dotyczące zmian w ustawie prawo o stowarzyszeniach. Jak informuje Sektor 3, jest tam kilka istotnych zmian w dotychczasowych przepisach. Część z nich zacznie obowiązywać już w drugim kwartale 2016 roku, a niektóre regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Nowelizacja zakłada m.in. obniżenie liczby założycieli stowarzyszenia z 15 do 7 osób,szybsze rozpatrywanie wniosków o rejestrację stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,zniesienie nadzoru starosty nad rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,stowarzyszenia zwykłe uzyskają ułomną osobowość prawną, dzięki temu będą mogły otrzymywać darowizny, spadki, dotacje czy uzyskiwać status OPP,dookreślenie statutów stowarzyszeń prowadzących terenowe jednostki organizacyjne. Kolejne szkolenie, które zaplanowano na 26 listopada (16.30) dotyczyć będzie procedury związanej z przygotowaniem wniosku do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Z kolei 10 grudnia o 16.30 będzie szkolenie: Seniorzy na start – burza mózgów, przygotowanie wniosków do programu ASOS. 14 grudnia, też o 16.30 będzie natomiast mowa o „Księgowości w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych”. - Jeśli przygotowujesz wniosek w konkursie, szukasz dofinansowania na swoje działania, rozliczasz dotację, masz problem organizacyjny lub prawny - skorzystaj z naszego doradztwa!- zachęcają pracownicy Sektora 3. Dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego doradztwo jest bezpłatne.Zainteresowani mogą skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer -884 309 488, 95 7592 444, lub poprzez e-mail: sektor3@fundacjacp.org

Autor: Beata Bielecka | 19 listopada 2015

Wróć Drukuj

facebook google plus one