Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Rekordowy budżet uchwalony!

27 mln zł ma pójść w przyszłym roku na inwestycje w gminie – zdecydowali dziś (21 grudnia) jednogłośnie radni podczas sesji. To najwyższa kwota w historii gminy. Rekordowy jest cały budżet – po stronie dochodów ma ponad 94 mln zł, po stronie wydatków 105 mln zł. O priorytetowych inwestycjach opowiedział burmistrz Tomasz Ciszewicz. Jest wśród nich budowa rozpoczętej w tym roku sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 (4,1 mln zł), rozbudowa przedszkola nr 3 Miś Uszatek (780 tys. zł), rozpoczęcie budowy Wieży Kleista (w przyszłym roku ma być wydatkowane 2,4 mln zł), modernizacja ul. Mieszka I, Nocznickiego i Drzymały (2,2 mln zł), modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej (2 mln zł), przebudowa placu Bohaterów (4,1 mln zł).

Gmina nadal podnosić będzie standard w szkołach i przedszkolach, gdzie remontowane będą dachy, klatki schodowe, szatnie, instalacje elektryczne i sale lekcyjne. Do remontu pójdą ulice: Kopernika, Krasińskiego, Grzybowa, Południowa, Powstańców Wielkopolskich w Słubicach i ul. Rubinowa w Kunowicach, a także podwórka przy ulicy Staszica, Konstytucji 3 Maja i Jagiełły. Około 100 tys. zł radni przeznaczyli też na nowe parkingi w mieście, a 350 tys. zł na remonty istniejących dróg asfaltowych.

Budowane będzie zadaszenie nad częścią bazaru przy ul. Kopernika (150 tys. zł), nową elewację zyska budynek przy ul. Piłsudskiego, w którym się mieści Centrum Organizacji Pozarządowych (150 tys. zł). 60 tys. zł pójdzie na doposażenie placu zabaw na placu Przyjaźni i taka sama kwota na budowę placu Street Workout przy ul. Kochanowskiego.

50 tys. zł gmina przeznaczy na modernizację drogi prowadzącej do świetlicy wiejskiej w Rybocicach. W Drzecinie i Golicach będą modernizowane chodniki, a Golicach także ul. Słoneczna, Lipowa i Zielona. 100 tys. zł zostało przeznaczone w budżecie na modernizację ul. Witosa, od Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału, a 50 tys. zł na rozbudowę monitoringu miejskiego. Blisko 50 tys. zł pójdzie na oznakowanie cmentarza i budowę nowych alejek. 60 tys. zł dostanie biblioteka na modernizację tarasu, a 180 tys. zł Słubicki Miejski Ośrodek Kultury na zakup nowej techniki estradowej i modernizację piwnic.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Grabowski chwalił , że przy konstruowaniu budżetu wzięto pod uwagę propozycje zgłaszane przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców a także organizacje pozarządowe. Budżet chwaliła też radna Krystyna Baczyńska. Szef Komisji Rozwoju Gospodarczego zaproponował natomiast, żeby burmistrz rozważył możliwość budowy nowego przedszkola w północnej części miasta.

– To bardzo dobra propozycja – stwierdził T. Ciszewicz. Jak mówił północna część Słubic bardzo się rozbudowuje, ma tam powstać ok. 500- 700 nowych mieszkań. W przyszłości zagospodarowane też zostaną działki pod budownictwo jednorodzinne na os. Północnym. Radni zdecydowali więc, że przeznaczą 20 tys. zł na stworzenie koncepcji budowy nowego przedszkola.

Gmina zdecydowała się też wesprzeć powiatowe jednostki. Między innymi 100 tys. zł dotacji przyznała powiatowemu szpitalowi, kwotą 40 tys. zł dofinansuje zakup specjalistycznego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Autor: Beata Bielecka | 21 grudnia 2017Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one