Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Taki jest skład prezydium i komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach

Podczas wczorajszej (22 listopada 2018 roku) pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Słubicach powołano prezydium rady i jej komisje stale. Jednogłośnie radni opowiedzieli się za wyborem Grzegorza Cholewczyńskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach i z takim samym poparciem wybrano jego zastępców: Piotra Gołdyna i Ewę Guzik.

Utworzono też cztery komisje stałe, w tym jedną nową: Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Jej pracami kierować będzie Jarosław Sadowski, który współpracował będzie z Marią Skalniak i Bernardem Jasiewiczem. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Józef Grabowski , a członkami zostali: Rafał Mazurek i Piotr Zalisz. Komisji Rozwoju Gospodarczego przewodniczy Bernard Jasiewicz, a w jej składzie są też: Piotr Gołdyn, Agnieszka Pakulska, Piotr Zalisz i Daniel Szurka. Komisję Sfery Socjalnej tworzą: Maria Skalniak (przewodnicząca), Waldemar Dutkiewicz, Ewa Chustecka, Ewa Guzik i Alicja Pietrzak.

Autor: Beata Bielecka | 23 listopada 2018Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one