Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Gmina sprzedaje drewno z wycinki. Ktoś chętny?

Burmistrz Słubic ogłosił przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z obszaru gminy. Do sprzedania jest: 85,36 m3 sosny (80 zł/m3 z VAT), buk w ilości 47,53 m3 (100 zł/m3 z VAT), 12,21 m3 lipy (80 zł/m3 z VAT), olcha w ilości 17,25 m3 (80 zł/m3 z VAT) oraz 48,02 m3 akacji (100 zł/m3 z VAT). Cena wywoławcza - 18 740,60 zł.

Drewno można oglądać, po uprzednim skonsultowaniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Słubicach – Agatą Kułagą, tel. 95 7373 2031, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy: www.slubice.pl

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o wartości nie niższej niż wartość szacunkowa drewna. Oferty należy składać do 10 stycznia 2018 roku, do 11.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, pokój nr 118. Otwarcie oferty nastąpi 10 stycznia 2018 r. o 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach, II piętro.

Autor: Beata Bielecka | 4 stycznia 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one