Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Viadrina ma nowego prezydenta

W środę, 9 maja br., senat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wybrał profesor politologii Julię von Blumenthal na stanowisko prezydenta uczelni. Oficjalna nominacja oraz przekazanie urzędu odbędą się prawdopodobnie na początku października 2018 r.

„Bardzo cieszy mnie wynik głosowania członków senatu Viadriny, w wyniku którego zostałam wybrana na stanowisko prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Możliwość kształtowania przyszłości Viadriny jako jej prezydent wspólnie ze wszystkimi osobami, które angażują się na rzecz uniwersytetu i współpracy z miastem, jest dla mnie jednocześnie ważnym celem i wielkim zaszczytem. Pierwsze spotkania ze studentami, pracownikami, wykładowcami i naukowcami Viadriny utwierdziły mnie w pragnieniu, by ten wyjątkowy Europejski Uniwersytet wzmacniać – zwłaszcza w czasach stanowiących wyzwanie dla Europy i stosunków polsko-niemieckich – jako centralne miejsce wspólnego uczenia się i wspólnych rozważań nad Europą. Gdzie, jeśli nie tutaj, mogłaby się urzeczywistnić idea uniwersytetów europejskich, sformułowana niedawno przez francuskiego prezydenta Macrona, w taki sposób, że mogłaby zapoczątkować odnowę myśli europejskiej i jej ucieleśnienia w instytucjach europejskich?“, powiedziała prof. dr Julia von Blumenthal.

„Członkowie senatu jednogłośnie wybrali prof. dr Julię Blumenthal na stanowisko prezydenta. Fakt, iż wszystkie grupy poparły tę kandydaturę jest dowodem na to, że mieliśmy bardzo przekonywująca kandydatkę.“, przyznał przewodniczący senatu prof. dr Ulrich Häde.

Prof. dr Julia von Blumenthal od października 2009 r. jest profesorem na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. W pracy naukowej zajmuje się polityką wewnętrzną Republiki Federalnej Niemiec. Od 2014 jest dziekanem Wydziału Kulturoznawstwa, Socjologii i Pedagogiki. Ukończyła studia magisterskie na kierunku politologii z przedmiotami uzupełniającymi prawo i slawistyka w Heidelbergu i Hamburgu. Stopień doktorski uzyskała w 2001 r. pisząc rozprawę na temat „Amtsträger in der Parteiendemokratie“. W 2007 habilitowała się na Uniwersytecie im. Helmuta Schmidta w Hamburgu rozprawą na temat ustawodawstwa landów niemieckich dotyczącego noszenia chusty w szkole. Po pobytach naukowych w Canberze (Australia), Lüneburgu i Gießen została powołana na stanowisko profesora Uniwersytetu im. Humboldta.

Jako politolog zajmuje się kwestiami federalizmu, parlamentami oraz instytucjonalną integracją muzułmańskich wspólnot religijnych w Niemczech. Niedawno opublikowała wyniki badań empirycznych na temat zaangażowania szkół wyższych w Niemczech na rzecz uchodźców. Od roku 2010 prof. dr Julia von Blumenthal piastuje stanowiska kierownicze w administracji akademickiej, początkowo jako dziekan ds. studenckich, a od 2012 r. jako dziekan. W tym okresie doszło do powstania Wydziału Kulturoznawstwa, Socjologii i Pedagogiki, który powstał w wyniku połączenia dwóch wydziałów Uniwersytetu im. Humboldta. Nowo powstały wydział zatrudnia ponad 80 profesorów i kształci ponad 8.000 studentów. Na Wydziale działa 10 instytutów: od nauk humanistycznych jak kulturoznawstwo poprzez socjologię, aż po wychowanie fizyczne i sport.

Źródło: Ewa Bielewicz-Polakowska, Collegium Polonicum

Autor: Beata Bielecka | 10 maja 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one