Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Uczniów zainteresowały plany inwestycyjne gminy

Dzieci ze Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, wspólnie z dyrektorką placówki Anną Szurko i nauczycielkami, odwiedziły dziś, 19 lutego 2019 roku, Urząd Miejski. Spotkały się z burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem, który przybliżył im zasady funkcjonowania gminy, a pytany o inwestycje, opowiedział o planach na ten rok i na przyszłość.

Więcej Drukuj

Z ZUS do sanatorium

Jesteś ubezpieczony, aktywny zawodowo, niestety stan twojego zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy? Wystąp do ZUS o skierowanie na rehabilitacje leczniczą.
ZUS wysyła Polaków do sanatoriów od ponad 20 lat. Od tego czasu z rehabilitacji skorzystało ponad 1,3 mln osób. Każdego roku w programie bezpłatnej rehabilitacji rentowej bierze udział ok. 80 tys. ubezpieczonych.

Więcej Drukuj

Czy w Słubicach powinien powstać komercyjny cmentarz dla zwierząt? Zachęcamy do udziału w sondzie

Na stronie www.słubice 24.pl jest już dostępna sonda, w której wspólnie z redakcją portalu, gmina Słubice pyta mieszkańców o cmentarz dla zwierząt. Zadaliśmy dwa pytania: Czy w Słubicach powinien powstać komercyjny cmentarz dla zwierząt? Jaka kwota za pochówek byłaby akceptowalna: do 300 zł, 300-500zł, powyżej 500 zł.

Więcej Drukuj

Gmina się przymierza do nowych unijnych projektów

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i jego zastępca Adriana Dydyna-Marycka rozmawiali dziś, 15 lutego 2019 roku, w słubickim magistracie, z Tadeuszem Jędrzejczakiem z Zarządu Województwa Lubuskiego, dyrektorem biura Euroregionu Pro Europa Viadrina Krzysztofem Szydłakiem i dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Radosławem Brodzikiem na temat unijnych projektów realizowanych przez gminę Słubice i tych, o których wsparcie gmina zabiega. Burmistrz dopytywał m.in. jak będzie wyglądało współfinansowanie projektów w przyszłej, unijnej perspektywie finansowej.

Więcej Drukuj

Burmistrz rozmawiał z wojewodą o kupnie terminala w Świecku

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak spotkał się dziś, 14 lutego 2019 roku, w słubickim magistracie, z władzami gminy i prezydium Rady Miejskiej. – Prosiłem o spotkanie z wojewodą ponieważ gmina chce ponowić propozycję zakupu terminala towarowych odpraw celnych w Świecku. Wybierałem się do Gorzowa, żeby porozmawiać o tym z Panem wojewodą, ale okazało się, że postanowił odwiedzić Słubice i była okazja, żeby ten temat przedyskutować – mówił burmistrz Mariusz Olejniczak, po spotkaniu z wojewodą.

Więcej Drukuj

Frankfurt nad Odrą opublikował po raz pierwszy „Raport na temat kształcenia” w Dwumieście

Do tej pory nie było tak obszernej i dokładnej publikacji, przedstawiającej krajobraz edukacyjny Frankfurtu nad Odrą. Oprócz zaprezentowania w formie graficznej i tabelarycznej danych liczbowych odnoszących się do 2017 roku raport koncentruje się na obszarach tematycznych związanych z ofertami kształcenia zaspokajającymi potrzeby mieszkańców w każdym wieku, rozwojem kompetencji językowych oraz zapewnieniem wykwalifikowanych pracowników.

Więcej Drukuj

Komunikat w sprawie zwierząt zakopanych nielegalnie w parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Pod koniec stycznia służby weterynaryjne poinformowały gminę, że w parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji znajdują się groby 11 zwierząt. Ponieważ obowiązujące w Polsce przepisy nakazują utylizację zwierząt i nie dopuszczają ich grzebania samodzielnie, nawet we własnych ogródkach, powstały cmentarzyk jest nielegalny. Z tego powodu gmina musi uprzątnąć ten teren. Dlatego prosimy osoby, które pogrzebały w tym miejscu swoje zwierzęta o to, by zlikwidowały do 8 marca nagrobki. Z uzyskanej przez gminę opinii Sanepidu wynika, że pochowane w tym miejscu zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla środowiska, dlatego ich szczątki mogą tam pozostać.

Więcej Drukuj

Zapraszamy do komisji, która oceni oferty stowarzyszeń

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słubice w 2019 roku w następujących obszarach: 1) ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, 2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 4) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

Więcej Drukuj

W niedzielę będzie pokaz rasowych kotów

17 lutego od 10.00 do 16.00, w hali miejskiej przy ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się pokaz kotów rasowych. Burmistrz Mariusz Olejniczak ufundował puchar dla właściciela kota, który w opinii publiczności zyska miano najładniejszego zwierzaka. Organizatorem wystawy jest Klub Kota Rasowego Felis Posnania. - Pokaz ma mieć charakter dużej imprezy promującej nie tylko koty rasowe, ale także pomoc popularnym dachowcom - podkreślają organizatorzy. Udział w wystawie ma wziąć 30 wystawców, którzy zaprezentują 50 kotów. Wstęp - 10 zł dorośli i 5 zł dzieci.

Więcej Drukuj

Jakim powietrzem oddychamy w Słubicach? Mamy dobre wieści!

Od tygodnia gmina testuje urządzenie do pomiaru m.in. smogu. Czujnik mierzy pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5. Te drugie, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, są najbardziej szkodliwe spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Z raportów dobowych wynika, że średni poziom pyłów w Słubicach był w ostatnich dniach nieznaczny, a wynik sklasyfikowano jako bardzo dobry. Urządzenie do pomiaru będzie działało jeszcze przez tydzień (zostało bezpłatnie wypożyczone do testów), w przyszłym roku - jak zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak - gmina zamierza kupić kilka czujników, które będą mierzyć nie tylko poziom pyłów PM2,5 i PM10, ale też ozonu, tlenku węgla, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.

Więcej Drukuj

Jesteś przedsiębiorcą? Przeczytaj!

Szanowni Państwo, przypominamy, że przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, obligują przedsiębiorcę, który posiada w CEIDG wiele wpisów, do uzupełnienia wybranego wpisu o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne w terminie do 30 kwietnia 2019 r. Po upływie tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z CEIDG. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie swoich wpisów w CEIDG,a w przypadku posiadania więcej niż jednego wpisu o kontakt z najbliższym urzędem gminy.

Więcej Drukuj

Gmina szuka informatyka do pracy w magistracie

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Oferty można składać do czwartku, 21 lutego 2019 roku (do godziny 16.00). Z wymaganymi dokumentami należy je przesłać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym do Urzędu Miejskiego w Słubicach (ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice) lub złożyć w sekretariacie magistratu - pokój 118. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej gminy Słubice: www.slubice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej Drukuj

Wraki samochodowe przy drogach? Straż Miejska interweniuje!

Coraz częściej Straż Miejska w Słubicach ma problem z nieużywanymi samochodami, pozostawionymi na poboczach dróg, parkingach osiedlowych czy podwórkach. - Auta takie nie tylko szpecą i zajmują miejsca do parkowania, ale również bardzo często są uszkodzone, pootwierane i mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska – mówi komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz. W ubiegłym roku strażnicy doprowadzili do usunięcia 21 takich pojazdów z terenu miasta, a w roku już 4.

Więcej Drukuj

Burmistrz broni sądu pracy!

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach Renata Sikorska poinformowała gminę, że do kwietnia odłożono reformę sądownictwa, w wyniku której, sąd pracy, funkcjonujący w strukturach Sądu Rejonowego w Słubicach, miałby zostać przeniesiony do Gorzowa Wlkp. Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak wysłał do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prośbę o zmianę decyzji. - W mojej ocenie przeniesienie sądu pracy ze Słubic do Gorzowa Wlkp. nie będzie służyło mieszkańcom, którzy powinni mieć nieutrudniony dostęp do wymiaru sprawiedliwości – podkreślił.

Więcej Drukuj

Biblioteka miejska podziękowała książkami Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach nagrodziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach „ za zaangażowanie, wspaniałą współpracę oraz realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych na rzecz uczniów i czytelników oraz całej społeczności lokalnej powiatu słubickiego”. W ramach nagrody SOŚW dostał 40 książek, wartych 500 złotych.

Więcej Drukuj

Trwa nabór kandydatek do Powiatowej Rady Kobiet

Do 18 lutego można zgłaszać kandydatury do Powiatowej Rady Kobiet, która została powołana 5 lutego uchwałą Zarządu Powiatu Słubickiego. Szczegóły na stronie: https://powiatslubicki.pl/aktualnosci/816-ogloszenie-o-powolaniu-powiatowej-rady-kobiet-oraz-o-naborze-kandydatek-na-czlonkow-powiatowej-rady-kobiet

Więcej Drukuj

Czy w Słubicach powinien powstać cmentarz dla zwierząt?

To pytanie, z pomocą portalu Slubice.24, zadamy wkrótce mieszkańcom, którzy swoje zdanie będą mogli wyrazić uczestnicząc w sondzie na ten temat. O cmentarzu dla zwierząt zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka oraz pracownicy magistratu rozmawiali 6 lutego, m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia Animals, powiatowej inspekcji weterynaryjnej i Sanepidu. Było to konsekwencją informacji przekazanej gminie, że w sąsiedztwie parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji, powstał nielegalny cmentarzyk dla zwierząt. W 11 miejscach nieznane osoby pochowały tam prawdopodobnie swoje psy, co wynika ze zdjęć czy napisów na niektórych nagrobkach.

Więcej Drukuj

Nasze kościoły okiem niemieckiego pasjonata fotografowania

Horst Drewings z Frankfurtu nad Odrą w piękny sposób sfotografował polskie kościoły leżące w powiecie słubickim i ku radości słubiczan zaprezentował je 7 lutego 2019 roku na wystawie w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Więcej Drukuj

Minister Elżbieta Rafalska z wizytą w gminie

Obwodnica Słubic, zakup terminala towarowych odpraw w Świecku, zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy – między innymi o tym burmistrz Mariusz Olejniczak rozmawiał dziś w magistracie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.

Więcej Drukuj

Co nowego w statutach sołectw? Znamy wyniki konsultacji

Od 12 grudnia 2018 roku do 11 stycznia 2019 roku Urząd Miejski w Słubicach przeprowadził konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów sołectw gminy Słubice. Informacja na ten temat znajduje się w załączniku.

Więcej Drukuj

Burmistrz ogłosił konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

1 lutego burmistrz Mariusz Olejniczak ogłosił konkursy na dyrektorów trzech gminnych placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach oraz Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach. Szczegóły w załącznikach do tej informacji.

Więcej Drukuj

Nowa łazienka w przedszkolu cieszy nie tylko dzieci

- Ale tu teraz ładnie! – mówił Łukasz Kozłowski, tata 6-letniej Hani z przedszkola „Krasnal Hałabała”, po obejrzeniu świeżo wyremontowanej łazienki w najstarszej grupie „Mądre sowy”. Z nowego wystroju łazienki cieszą się też przedszkolaki. – Wszystko jest tu takie kolorowe i nowe – podkreślały dziewczynki z grupy 6-latków. - Ten remont marzył nam się od dawna, bo łazienka u starszaków była już naprawdę w kiepskim stanie – przyznała dyrektorka przedszkola Renata Cembrowicz. Przedszkole z budżetu gminy dostało na ten cel 55 tys. zł i w czasie ferii zimowych ekipa budowlana zamieniła to miejsce w przyjazne dzieciom pomieszczenie.

Więcej Drukuj

Złote Gody słubickich małżonków

31 par małżeńskich odebrało w piątek, 4 lutego 2019 roku, z rąk burmistrza Mariusza Olejniczaka, medale za wieloletnie pożycie małżeńskie, przyznane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Uroczystość odbyła się w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury i miała bardzo doniosłą oprawę. Zadbały o to pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i SMOKa. Małżonkowie odnowili przysięgę, a także odebrali gratulacje od burmistrza Mariusza Olejniczaka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorza Cholewczyńskiego.

Więcej Drukuj

Jutro strajk we Frankfurcie. Nie będzie jeździł autobus do Słubic

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej we Frankfurcie (SVF) poinformowało dziś, że jego pracownicy będą we wtorek, 5 lutego 2019 r. strajkować. Strajk będzie trwał od 3.00 nad ranem do 9.00. W tych godzinach nie będą kursowały autobusy oraz tramwaje spółki SVF.
Dotyczy to również autobusów na linii 983, które kursują miedzy Frankfurtem i Słubicami. SVF przeprasza pasażerów za niedogodności i prosi o wyrozumiałość.

Więcej Drukuj

18 marca ruszy rekrutacja do przedszkoli samorządowych i szkół

1 lutego 2019r.burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak ogłosił rekrutację dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach i punktów przedszkolnych oraz pierszoklasistów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły. Kto ma pierwszeństwo przy przyjęciu? Co decyduje o przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu szkolnego?

Więcej Drukuj

Radni wzmocnili straż miejską

50 tys. zł na stworzenie w tym roku dwóch dodatkowych etatów w Straży Miejskie w Słubicach i 120 tys. zł na zakup radiowozu – o tyle radni, zdecydowali się podnieść tegoroczne wydatki na utrzymanie straży miejskiej. Dzięki stworzeniu nowych etatów Straż Miejska będzie pracować w systemie dwuzmianowym, od 6.00 do 22.00.

Więcej Drukuj

Tu bezpłatną pomoc otrzymają osoby uzależnione i ich bliscy

Od dziś, 1 lutego 2019 r., w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym mieszczącym się w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4, (drugie piętro, pokój 35) wznawiają swoje dyżury instruktorki terapii uzależnień Lidia Krzyżanowicz oraz Ewa Grobys. Osoby uzależnione oraz członków ich rodzin zachęcamy do bezpłatnego korzystania z usług mających na celu do motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, wspieranie abstynencji oraz konsultowanie bieżących problemów oraz prowadzenie treningów umiejętności psychologicznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych z gminy Słubice. Ewa Grobys przyjmuje w każdy piątek, a Lidia Krzyżanowicz w każdy wtorek w godzinach 16.00-20.00.

Więcej Drukuj

W piątek 1 lutego USC czynny do południa

Informujemy, że z powodu uroczystych obchodów Jubileuszu 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego 1 lutego 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego w Słubicach będzie czynny do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej Drukuj

Radni zaprosili na spotkanie organizacje pozarządowe

Przedstawiciele 23 organizacji pozarządowych przyjęli zaproszenie rady miejskiej na spotkanie, które odbyło się 30 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Jak zapowiedział przewodniczący rady Grzegorz Cholewczyński na pewno nie będzie to ostatnie takie spotkanie. Chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi akcentowali nie tylko radni, ale też burmistrz Mariusz Olejniczak.

Więcej Drukuj

Adriana Dydyna-Marycka rozpoczyna pracę jako wiceburmistrz Słubic

Od jutra, 1 lutego 2019 roku, pracę na stanowisku wiceburmistrz Słubic rozpoczyna Adriana Dydyna- Marycka. Dziś, podczas sesji rady miejskiej, została przedstawiona radnym oraz mieszkańcom. – Cieszę się, że rozpoczynam nowy etap zawodowego życia i choć mam świadomość ogromnego wyzwania, które przede mną stoi, zrobię wszystko, żeby temu podołać – mówi A. Dydyna-Marycka. Wątpliwości nie ma burmistrz Mariusz Olejniczak, który zaprosił ją do współpracy. – Jest to osoba niezmiernie pracowita i ambitna - podkreśla.

Więcej Drukuj

Spalmy złe nawyki! Oszczędzimy pieniądze i środowisko

- Paląc umiejętnie w piecu węglem i drewnem można zaoszczędzić pieniądze, spalając także dym, dzięki czemu chronimy też środowisko – mówi komendant Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław Zackiewicz i namawia do przeczytania poradnika na ten temat. Poradnik znajduje się na stronie: czysteogrzewanie.pl, oraz został dołączony na końcu artykułu. Zachęca również do zapoznania się z pozostałymi artykułami na tej stronie.

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Więcej Drukuj

600 tys. zł dotacji od gminy dla organizacji pozarządowych!

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak ogłosił dziś, 29 stycznia 2019 r.) konkursy dla organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, ochroną i promocją zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, ratownictwem wodnym oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. Największą część przeznaczonej kwoty, bo aż 340 tys. zł, gmina wyda na wspieranie działań profilaktycznych, żeby zapobiegać spożywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Temu mają służyć m.in. zajęcia pozalekcyjne, obozy szkoleniowe, zorganizowane formy spędzania wolnego czasu dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice

Nieruchomość nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej, ponieważ nie posiada dostępu do drogi publicznej, dlatego jest przeznaczona do zbycia w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich o nr ew. działek: 406, 407/1 i 1278, 381/17, 405.

Więcej Drukuj

Gmina kupi kolejne czujki dymu i tlenku węgla do mieszkań komunalnych

- Po raz drugi przystępujemy do kampanii społecznej „Bezpieczny dom”. Zamontowane w poprzednich latach czujki w ośmiu przypadkach zapobiegły tragedii, bo zaalarmowały mieszkańców o zagrożeniu – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. Dziś, 28 stycznia 2019, burmistrz podpisał z komendantem powiatowej straży pożarnej Wojciechem Śliwińskim porozumienie o współpracy do 2023 roku.

Więcej Drukuj

Gabriela Kiałka wśród młodych orłów

Słubiczanka, jako jedyna z województwa lubuskiego, uznana za najlepszą bramkarkę w regionie, została wyróżniona i powołana przez Polski Związek Piłki Nożnej na zimową Akademię Młodych Orłów w Bydgoszczy. Trenowała tam, w ubiegłym tygodniu (20-27.01.2019), pod okiem szkoleniowców młodzieżowych reprezentacji Polski. Jak opowiada mama Gabrysi, Anna Kiałka, dziewczynka trenuje od dziecka, gra w Stilonie Gorzów, jest podopieczną Mirosława Dębca. Serdecznie gratulujemy!

Więcej Drukuj

To będzie spotkanie dla przyszłych zuchów

W czwartek 31 stycznia o 17.00, w harcówce, która się mieści w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego, odbędzie się spotkanie dla chętnych, którzy chcieliby dołączyć do drużyny zuchów. To propozycja dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zbiórki odbywają się dwa razy w miesiącu.

Więcej Drukuj

Objaśnią nam ciekawy świat przyrody

Jak to jest, że pająk nie wpada we własną sieć? Z czego osa buduje gniazdo? Jak wygląda larwa chruścika? Jak zbudowane jest mrowisko? Wszystkich, którzy są ciekawi odpowiedzi na te pytania zapraszamy, w czwartek o 18.00 do sali nr 18 w Collegium Polonicum, na pierwsze w tym roku Spotkanie z Przyrodą. Organizatorem jest Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, a Spotkania z Przyrodą dofinansowuje gmina Słubice. Wstęp wolny.

Więcej Drukuj

ZUS wprowadza nowego "Płatnika"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zmieniły się zasady przechowywaniu akt kadrowo-płacowych pracowników i od 26 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać nowa wersja programu „Płatnik”. Pobierając lub aktualizując oprogramowanie trzeba pamiętać, żeby zapisać dotychczasowe hasła.

Więcej Drukuj

Radni zaproszają na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz Cholewczyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy na spotkanie, które odbędzie się 30 stycznia 2019 roku o 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach. Spotkanie jest wynikiem uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach.

Więcej Drukuj

W czasie mrozów pomóżmy osobom bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że na terenie OPS działa tzw. ogrzewalnia. Gdy temperatura na dworze spada do -5 stopni można tam przyjść (ogrzewalnia jest czynna od 8.00 do 10.00 i od 15.00 do 17.00), posiedzieć w świetlicy,wypić gorącą kawę czy herbatę, zjeść darmowy ciepły posiłek, skorzystać z prysznica. Ośrodek zwrócił się też z apelem do mieszkańców, którzy chcieliby wspomóc działania na rzecz osób bezdomnych i najuboższych, o dostarczanie żywności, kocy i odzieży. Wszystko to trafi, za pośrednictwem pracowników socjalnych, do osób najbardziej zagrożonych w okresie zimowym.

Więcej Drukuj

Te zajęcia sprawią maluchom wielką frajdę

Biblioteka miejska ma dla rodziców 3-letnich dzieci ciekawą propozycję. Zaprasza na bezpłatne zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne. Podstawowa zasada tej metody to rozwój dziecka poprzez ruch. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w oddziale dla dzieci, od 12 lutego 2019 r. (wtorek) i trwać od 16.30 do 17.15. Proponowane ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie. Obecność rodzica sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń na zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania oraz pobudza spontaniczność i aktywność własną dziecka. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy osobiście lub telefonicznie w bibliotece, tel. 95 758 2372.

Więcej Drukuj

Gdańsk dziękuje słubiczanom i frankfurtczykom za modlitwę i słowa otuchy

Śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego 13 stycznia 2019 roku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poruszyła mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt. Burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke wysłali, na ręce wiceprezydent Gdańska Aleksandy Dulkiewicz, kondolencje od mieszkańców, a w dniu pogrzebu Pawła Adamowicza gmina zorganizowała koncert poświęcony pamięci prezydenta Gdańska. Mieszkańcy modlili się też za śp. Pawła Adamowicza podczas mszy świętej, która poprzedziła koncert. Dziś dostaliśmy podziękowania za to, że w tych trudnych dniach byliśmy sercem ze wszystkimi, których ta straszna śmierć dotknęła najbardziej.

Więcej Drukuj

Wypełnij ankietę. Dostarcz informacji o profilaktyce raka szyjki macicy

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. Jednak z niepokojem obserwuje coraz mniejszą ilość zgłoszeń na badania w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. - Chcielibyśmy lepiej poznać potrzeby kobiet w naszym regionie i zweryfikować nasze dotychczasowe działania w tym zakresie. Dlatego prosimy o rozpropagowanie informacji na temat dostępnej ankiety - informuje NFZ i prosi o jej wypełnienie.
Link do ankiety.

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1049/6350/Ankieta_dotyczaca_programu_profilaktyki_raka_szyjki_macicy/

Więcej Drukuj

Będą wspierać rękodzieło

Sejmik Województwa Lubuskiego powołał w ubiegłym roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze. Jej celem jest m.in. propagowanie spuścizny produktów regionalnych wytwarzanych według tradycyjnych sposobów, organizowanie promocji rolnictwa i wsi, wspomagane inicjatyw gospodarczych oraz prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w zakresie promocji produktów regionalnych. - Mając na uwadze, że jednostka istnieje od niedawna, a baza danych zawierająca zestawienie producentów regionalnych i rękodzielników może być niekompletna zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 5 lutego 2019 o 9.00 w Starostwie Powiatowym w Słubicach - informuje Urząd Marszałkowski.

Więcej Drukuj

Kulinarne Czwartki w bibliotece? Jest pysznie!

Na styczniowym spotkaniu Kulinarnych Czwartków, które odbyło się 10 stycznia 2019 r. w miejskiej bibliotece, uczestniczki przetestowały proste, a jednocześnie szybkie przepisy klubowiczek na wykorzystanie ciasta francuskiego. Wyczarowały w ekspresowym tempie przekąski na słodko i słono. Kolejne spotkanie 28 lutego 2019 r. o 15.00 w oddziale dla dorosłych słubickiej biblioteki. A ponieważ przypada wtedy Tłusty Czwartek królować będą pączki.

Więcej Drukuj

Na sportowców czekają stypendia, nagrody i wyróżnienia

Przypominamy, że do końca stycznia 2019 roku, można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018. Kryteria ich przyznania określa uchwała XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z 30 listopada 2017 roku. Wnioski należy kierować do przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach na formularzu, który wraz z treścią uchwały znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://bip.slubice.pl/?a=11355

Więcej Drukuj

Słubfurtczycy świętują dziś 20.urodziny

Dziś, 21 stycznia o 14.00, z placu przed frankfurckim Kauflandem wyruszy wieczka po Słubfurcie. Przewodnikami będą: twórca Słubfurtu artysta Michael Kurzwelly i Tomasz Stefański. O 17.00 uczestnicy wycieczki i inni, którym bliska jest idea dwumiasta składającego się z dwóch dzielnic: Słubu i Furtu, spotkają się na urodzinowym przyjęciu w klubie Prowincja, mieszczącym się w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. - Życzę słubfurtczykom niesłabnącego zapału i wielu nowych pomysłów, dzięki którym idea dwumiasta staje się rzeczywistością - mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Więcej Drukuj

Dziś nie będzie przyjęć interesantów

Z powodu wyjazdu służbowego burmistrza Mariusza Olejniczaka dziś, 21 stycznia 2019 roku, odwołane zostały przyjęcia mieszkańców.

Więcej Drukuj

Uwaga na oszustów. Podszywają się pod pracowników ZUWŚ

W związku z pojawiającymi się sygnałami, że na terenie gminy Słubice dochodzi do podszywania się pod pracowników Zakładu Usług Wodno-Ściekowych informujemy, że spisywanie stanu wodomierzy odbywa się raz na kwartał. Jeżeli pracownicy słubickich wodociągów mają możliwość zdalnego odczytu, to nie pojawiają się u Państwa w domach i mieszkaniach.

Jeżeli spisanie stanu wodomierza wymaga wizyty w lokalu, to czynności te wykonuje pracownik ZUWŚ, który ubrany jest w odzież z logo firmy, posiadający przy sobie imienny identyfikator oraz dowód osobisty, który ma obowiązek okazać. Pracownicy ZUWŚ, którzy zajmują się spisem stanów wodomierzy pracują w pojedynkę i nie odwiedzają mieszkańców w towarzystwie innych osób.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do tożsamości osób pojawiających się w Państwa lokalach, a podających się za pracowników gminnej spółki, prosimy o informacje pod nr tel. 95 758 26 65 i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.

Więcej Drukuj

Przy dźwiękach symfonii Brahmsa słubiczanie pożegnali prezydenta Gdańska

- Myślę, że naszym obowiązkiem jest szukanie dróg, które doprowadzą do pojednania Polaków, refleksja, że wszechobecny w życiu społecznym hejt karmi czyjąś nienawiść – mówił burmistrz Mariusz Olejniczak przed koncertem poświęconym pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który odbył się 19 stycznia 2019 roku, w kościele NMP Królowej Polski.

Więcej Drukuj

Dwumiasto śle kondolencje do Gdańska

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke prześlą dziś, na ręce Wiceprezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz, kondolencje od mieszkańców dwumiasta. - Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wydarzyło podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Brutalny atak na Pana Prezydenta, to atak na wartości, które były mu bliskie i są bliskie także nam. To atak na otwartość, tolerancję, demokrację. Jest nam szczególnie gorzko, że straciliśmy wielkiego samorządowca, który Polskę i Europę nosił w sercu - napisali burmistrzowie. Cała treść w załączniku.

Więcej Drukuj

W sobotę koncert poświęcony pamięci prezydenta Gdańska

Sobota 19 stycznia 2019 roku będzie dniem żałoby narodowej ogłoszonej w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza. Z tego powodu gmina Słubice odwołuje zaplanowany na ten dzień koncert noworoczny, a zaprasza mieszkańców Słubic i Frankfurtu na koncert poświęcony pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska. Brandenburska Orkiestra Państwowa wykona I Symfonię Johannesa Brahmsa, c-moll, opus 68. Darmowy koncert w kościele pw. NMP Królowej Polski rozpocznie się o 18.30. Poprzedzi go msza święta o 18.00, podczas której modlić się będziemy za zmarłego prezydenta Gdańska.

Więcej Drukuj

Uwaga kierowcy. Nie wolno parkować na placu Bohaterów!

Na placu Bohaterów pojawiły się ogłoszenia wykonawcy, że nie można już tam zostawiać aut, bo lada moment firma, która wygrała przetarg na przebudowę placu, zacznie go grodzić. Ponieważ w ramach gminnej inwestycji wokół placu powstaną też miejsca parkingowe, w czasie budowy, zajęte też zostaną chodniki przylegające do placu. Piesi będą musieli korzystać z tych znajdujących się po drugiej stronie jezdni. Przebudowa placu ma potrwać do jesieni.

Więcej Drukuj

Brawo słubiczanie. W sercach macie ocean dobroci!

Ale to były emocje. W czasie niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13 stycznia 2019 roku) słubiczanie uzbierali ponad 113 tys. zł! Dokładnie 113 580 zł. I choć nie pobiliśmy ubiegłorocznego rekordu (ponad 114 tys. zł), to jednak o rekordzie i tak możemy mówić. Kolacja z Łukaszem Fabiańskim została wylicytowana za 7 tys. zł!!! To najwyższa kwota, osiągnięta w Słubicach od kiedy gra tu WOŚP.

Więcej Drukuj

Te warsztaty ułatwią dialog z sąsiadami zza Odry

31 stycznia, od 10.00 do 15.00, w słubickim Urzędzie Miejskim, odbędą się warsztaty dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w transgraniczną współpracę. Organizatorem jest Euroregion Pro Europa Viadrina.

Więcej Drukuj

W czasie ferii zapraszamy na darmowe seanse w kinie

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury przygotował darmowe seanse dla dzieci, które czekają niebawem dwutygodniowe ferie. W "smokowym" kinie, będzie można obejrzeć „Królową śniegu: po drugiej stronie lustra”, a także „Miśków 2-óch w Nowym Jorku”
Pierwszy z filmów, opowiadający historię Gerdy, która walczy o ocalenie bliskich, porwanych przez Króla Haralda, z Królową Śniegu, zostanie wyświetlony: w środę, 16 stycznia, czwartek, 17 stycznia o 11.00, a także we wtorek 22 stycznia i czwartek 24 stycznia, także o 11.00. Natomiast opowieść o przygodach miśków będzie można obejrzeć w tych samych dniach, tyle, że o 13.00. Darmowe wejściówki na te seanse są do odbioru w SMOKu.

Więcej Drukuj

Wystaw choinkę. PUK ją odbierze!

W czwartek 17 stycznia i w piątek 18 stycznia pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych będą odbierać od mieszkańców świąteczne choinki. Wystarczy wystawić je przed dom, w miejscu przeznaczonym do zbiórki odpadów komunalnych. PUK informuje, że choinki można też samemu przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8, w poniedziałki, środy i soboty w godz. od 7.00 do 18.00.

Więcej Drukuj

Gazele biznesu dla naszych firm

M.B.B. Logistisc, Promet Cargo, Foliarex i Kopelia, które działają w naszej gminie to jedne z najbardziej dynamicznych małych i średnich firm wyróżnionych w 19. edycji rankingu „Gazele Biznesu". M.B.B Logistic to lider na naszym rynku. Firma zajęła 3. miejsce wśród najlepszych firm województwa lubuskiego i 40.miejsce w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Więcej Drukuj

Słubice gospodarzem konferencji z udziałem organizacji pozarządowych z całej Europy

Jean – Marc Roirant, prezydent Civil Society Europe w Brukseli i Karolina Dreszer – Smalec z zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, która pełni też funkcję wiceprezeski European Civic Forum, byli 8 stycznia gośćmi burmistrza Mariusza Olejniczaka. Rozmawiali o możliwości współpracy i promocji Słubic w związku z międzynarodową konferencją naukową, którą w dniach 28-29 marca 2019, organizuje w Słubicach, Civil Society Europe zrzeszająca 30 największych sieci organizacji pozarządowych w Europie.

Więcej Drukuj

Lodowisko w czasie ferii jak zawsze darmowe

Gmina Słubice, jak co roku, sfinansuje dzieciom korzystanie z krytego lodowiska, którym dysponuje Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od 14 do 25 stycznia za darmo będzie można pojeździć od 11.00 do 12.30, a także od 17.00 do 18.30. Nie tylko wejście będzie bezpłatne, ale też wypożyczenie łyżew i kasku.

Więcej Drukuj

Mediator z OPS pomoże rozwiązać konflikt

- Od 1 lutego 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach uruchomi pilotażowy program zwiększający dostępność mediacji dla mieszkańców gminy w kwestiach, które budzą wiele emocji i niestety mogą trwać przez wiele lat - informuje kierowniczka OPS Monika Cichecki. - W dojściu do porozumienia może pomóc mediator, czyli profesjonalista będący osobą bezstronną i niezaangażowaną w konflikt. W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej proponuje możliwość skorzystania z bezpłatnych: mediacji rodzinnych, mediacji sąsiedzkich, mediacji w edukacji, mediacji w postępowaniu karnym - dodaje.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach na Osiedlu Świerkowym 2D wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Więcej Drukuj

Ta wystawa rzuci światło na sztukę niemiecką, ale też historię

Brandenburskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej prezentuje, we frankfurckim ratuszu, wystawę REAL POP 1960 – 1985. - Po raz pierwszy, w sposób kontrastowy i w formie dialogu, przedstawiona zostanie sztuka NRD i RFN, oferując mnóstwo materiałów wizualnych do dyskusji. W rzadko spotykanym zakresie wystawa ta zapewni przegląd artystycznego spojrzenia na historycznie przeciwstawne systemy odniesienia i ich struktury społeczne i polityczne - zachęcają organizatorzy. Dzięki współpracy ze Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji będzie można obejrzeć wystawę z oprowadzaniem w języku polskim. Zapraszamy w piątek 15 lutego o 18.00. Wstęp wraz z oprowadzaniem: 4 euro.

Więcej Drukuj

W Galerii OKNO zaprezentują kalendarz, który wspiera chorych

Grupa fotograficzna AKFA zaprasza, w piątek 11 stycznia o 18.00, do galerii OKNO na wystawę fotografii ilustrujących tegoroczny kalendarz stworzony przez członków tej grupy. - Dedykowany jest Hospicjum Domowemu Św. Wincentego a'Paulo w Słubicach, aby wesprzeć ich misje, doceniając serce i zaangażowanie jakim obdarowują swoich podopiecznych - mówi kierująca grupą Anna Panek-Kusz. - Każdy kto wrzuci datek do puszki hospicjum domowego Św.Wincentego a'Paulo otrzyma nasz kalendarz - dodaje.

Więcej Drukuj

Zagrajmy z WOŚP. Licytowana będzie kolacja z Łukaszem Fabiańskim!

Przed nami 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy w niedzielę 13 stycznia do Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. W ubiegłym roku słubiczanie uzbierali ponad 114 tys. zł! Jak będzie tym razem? To zależy od nas wszystkich! Przykład dał już burmistrz Mariusz Olejniczak. Upiecze tort na dowolną okazję osobie, która wygra licytację. A ponieważ chętnie też śpiewa, dał się namówić na... „Duet z burmistrzem”, który zostanie nagrany w profesjonalnym studiu jakim dysponuje ośrodek kultury.Jak zawsze nie zawiódł też Łukasz Fabiański. Co trafi dzięki niemu na licytację?

Więcej Drukuj

Nie pozwolą się dzieciom nudzić w czasie ferii

Od 14 do 19 stycznia Prywatna Szkoła Podstawowa Euregio zaprasza na Artystyczną Feriadę! W drugim tygodniu ferii będzie też cykl zajęć językowych i sportowych. - Dzieci i młodzież, które interesują się teatrem i filmem, mają zamiłowania plastyczne i literackie powinny czuć się doskonale w przygotowanym przez nas programie. Każdego dnia będziemy rozwijać konkretne umiejętności, ćwiczyć te, na które brakuje czasu, a które są niezbędne na wielu lekcjach - zachęca dyrektorka szkoły Aneta Czapp. - Będziemy pisać opowiadania i wiersze, czytać i odtwarzać na scenie, oglądać mistrzów teatru i uczyć się poprzez analizę. W programie mamy też oglądanie krótkometrażowych filmów, dokumentów, poznawanie technik robienia zdjęć i montażu, pisania własnych scenariuszy. Będziemy też kręcić filmy, szukać inspiracji w naturze podczas spacerów, malować plakaty i poznawać największych twórców malarstwa - wyjaśnia.

Więcej Drukuj

Kominiarz czy strażak? Wybór jest oczywisty!

Strażacy apelują: Zadbajmy o bezpieczeństwo. I przypominają, że przewody kominowe należy okresowo sprawdzać i czyścić. To zapobiega zaczadzeniom i pożarom. Warto wiedzieć, że temperatura palącej się sadzy przekracza 1000 stopni Celsjusza, a taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. O tym przypomina akcja społeczna, którą propagują strażacy. Szczegóły w załączniku.

Więcej Drukuj

W "trójce" dobro wygrało ze złem

"Jeden zero dla Nieba" to tytuł jasełek, które mieli okazję obejrzeć niedawno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach. Przedstawienie przygotowali uczniowie z Akademii Teatralnej z pomocą nauczycielki Doroty Bąbki.
- To historia z dreszczykiem emocji, bo dwa obozy walczą o ważne informacje i o ...kołyskę - opowiada nauczycielka.

Więcej Drukuj

Rozpoczyna się przebudowa placu Bohaterów

Słubicka firma Eurokop Invest, która wygrała przetarg na modernizację placu Bohaterów, za kilka dni zamierza ogrodzić teren i rozpocząć prace. Gmina przeznaczyła na tę inwestycję 4,3 mln zł. Na placu stanie fontanna, w sąsiedztwie powstanie plac zabaw i miejsca do rekreacji. Przybędzie zieleni, efektownych siedzisk, nową nawierzchnię zyskają spacerowe alejki. Wykonawca ma umowę do końca listopada, ale nie wyklucza, że upora się z tą inwestycją wcześniej.

Więcej Drukuj

Strażacy ochotnicy dostali nowy sprzęt

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Golicach otrzymała nowy sprzęt do ratownictwa, wart ponad 18,8 tys. zł. W końcówce 2018 roku przekazał go strażakom burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. Sprzęt, w 99 proc. gmina kupiła ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Więcej Drukuj

UWAGA! Zmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.

Szanowni Państwo,

Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, iż z dniem 2 stycznia 2019 r. następuje zmiana rozkładów jazdy na liniach komunikacji miejskiej.

Zostaje usunięty z rozkładu jazdy przystanek Kunowice.

Zmianie ulegną godziny kursowania dotychczasowych linii.

Wprowadza się linię nr 3 i 7, celem umożliwienia dojazdu mieszkańcom do miejsc pracy w obrębie TERMINALA, która będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi rozkładami jazdy obowiązującymi od dnia 2 stycznia 2019 r. i korzystania z komunikacji miejskiej - nowy rozkład jazdy 2019

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice.

Więcej Drukuj

DRODZY MIESZKAŃCY

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem rodzinnych spotkań pełnym radości, spokoju, zadumy nad płomieniem świątecznej świecy, nadziei na kolejny rok, którą daje pierwsza gwiazdka.

Z serdecznymi życzeniami
burmistrz Mariusz Olejniczak
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Słubicach

oraz
przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński z radnymi.

Więcej Drukuj

W święta zmiany w miejskiej komunikacji

W poniedziałek 24 grudnia 2018 r. oraz w kolejny poniedziałek 31 grudnia 2018 r. zostają zawieszone kursy: nr 133, linii nr 1 o godz.21:40, nr 135, linii nr 1 o godz. 22:40, nr 134, linii nr 2 o godz.22:15, nr 144, linii nr 5 o godz.16:35. Pozostałe kursy w tych dniach bez zmian.

Więcej Drukuj

„Bili” się o…ekologię!

Niesamowite emocje towarzyszyły ekologiczno-sportowej imprezie „Eko Cross Challenge”, która odbyła się 20 grudnia, w hali Szkoły Podstawowej nr 1, w ramach gminnej kampanii edukacyjnej „Eko młodzi gniewni”. Główną atrakcją imprezy był pojedynek sportowy a’la cross fit.

Więcej Drukuj

W Wigilię i Sylwestra nie będzie przyjęć interesantów

Poniedziałki to dni przyjęć mieszkańców przez burmistrza Mariusza Olejniczaka. W najbliższe: 24 grudnia i 31 grudnia, przyjęć tych nie będzie.

Więcej Drukuj

Radni zdecydowali: Ponad 26 mln zł na gminne inwestycje!

Rada Miejska w Słubicach jednogłośnie uchwaliła, 20 grudnia, budżet na 2019 rok. Dochody mają wynieść 100 mln zł, a wydatki szacuje się na kwotę 107 mln zł. Gminę czeka kilka ważnych inwestycji, m.in. przebudowa placu Bohaterów, dokończenie budowy hali sportowej przy „dwójce” czy mieszkań socjalnych przy ul. Krótkiej. Na wniosek burmistrza Mariusza Olejniczaka, radni wpisali też do budżetu kwotę 300 tys. zł, którą gmina chce dołożyć do opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego niezbędnego do wybudowania obwodnicy Słubic.

Więcej Drukuj

ZUWŚ zamyka na zimę miejskie toalety

- Powodem jest konieczność zabezpieczenia instalacji wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w obiektach, a także
uniemożliwienie osobom postronnym wykorzystywania szaletów do noclegów. Sprzyjająca w tym roku aura (utrzymujące się w ostatnim czasie dodatnie temperatury) wydłużyły okres korzystania z toalet. Obecnie jednak toalety, w związku z brakiem możliwości korzystania z nich (temperatury nocą spadają poniżej zera stopni Celsjusza), zostaną uprzątnięte, zabezpieczone oraz zamknięte.
Ponowne udostępnienie szaletów mieszkańcom przewidywane jest w okresie wiosennym - wynika z komunikatu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych.

Więcej Drukuj

Niech to betlejemskie światło nas łączy!

Z takim przesłaniem burmistrz Mariusz Olejniczak zwrócił się wczoraj, 19 grudnia, do osób zebranych na moście łączącym Słubice i Frankfurt. Zastępcy nadburmistrza Frankfurtu Clausowi Junghannsowi przekazał otrzymane od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju.

Więcej Drukuj

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to ciekawa propozycja dla aktywnych mieszkańców

Gmina Słubice wraz z Narodowym Instytutem Wolności organizuje spotkanie informacyjne. W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia naboru do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Liliana Grupińska z Narodowego Instytutu Wolności przeprowadzi, 4 stycznia 2019 roku, w godzinach 12.00-14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach,spotkanie informacyjne dotyczące idei programu, zasad naboru, metodologii oceny wniosków i sprawozdawczości. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w załączniku.

Więcej Drukuj

Poruszyli wszystkie struny wrażliwości

To było nie tylko piękne przedstawienie, ale też wulkan emocji, których dostarczyli publiczności nasi lokalni artyści podczas kolejnego już Preludium Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Na scenie frankfurckiego Forum Kleista zaprezentowało się we wtorek, 18 grudnia, 370 osób!

Więcej Drukuj

Dzięki gminie do mieszkańców dojedzie nowa, świetnie wyposażona karetka

- Nie mieliśmy cienia wątpliwości, żeby pomóc w zakupie karetki, która ma służyć mieszkańcom naszej gminy. Ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze – mówił dziś, 18 grudnia, podczas oficjalnego przekazania ambulansu powiatowemu szpitalowi burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. Z budżetu gminy przeznaczyliśmy na ten cel 350 tys. zł.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników, przystanków autobusowych, placów zabaw i podwórek na terenie gminy Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 662847-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.

Więcej Drukuj

Korzystajmy z fajerwerków bezpiecznie!

Straż Miejska w Słubicach prowadzi kontrole sprzedaży fajerwerków. Wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej opracowała też biuletyn, w którym zwraca uwagę jak bezpiecznie korzystać z petard, świec dymnych i sztucznych ogni. - Są one efektowne, kolorowe i głośne, ale część zabaw środkami pirotechnicznymi kończy się niestety wypadkami - ostrzegają autorzy broszury.

Więcej Drukuj

Trwa nabór do dziennego domu seniora

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje do 21 grudnia zgłoszenia od osób, które chcą korzystać z oferty dziennego domu dla seniorów, który od stycznia będzie działał w wyremontowanych pomieszczeniach przychodni lekarskiej przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach.

Więcej Drukuj

U nas zapachniało już świętami

- To był świetny pomysł, żeby zorganizować taki mini jarmark bożonarodzeniowy także w Słubicach – chwaliła Natalia Wrońska, która z dziećmi zajrzała w weekend do Świątecznej Zagrody. Stanęła ona w piątek 14 grudnia na deptaku koło biblioteki i do niedzieli można tam było spotkać Mikołaja z żywymi reniferami, pojeździć na karuzeli, zajrzeć do żłóbka i pośpiewać kolędy. – Będziemy się starali, żeby w przyszłym roku oferta była jeszcze bogatsza – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Więcej Drukuj

Magia świąt w mikołajkowej zagrodzie

Żywe renifery, czerwone sanie, w których można posiedzieć z Mikołajem, szopka, wspólne kolędowanie i wiele innych atrakcji przygotowała gmina, żeby umilić mieszkańcom czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Różnorodność atrakcji jest tak duża, że warto wyjść z domu w ten weekend.

Więcej Drukuj

Dziś we Frankfurcie spotkamy...kucyka trojańskiego

Stowarzyszenie Słubfurt zaprasza o 17.00 na plac Mostowy. W starej sali gimnastycznej przy Carl-Friedrich-Emanuel-Bach-Straße we Frankfurcie zaprezentuje ciekawy projekt, na który składają się m.in. instalacje i występy przygotowane przez artystów: Gunhilda Kreuzera, Barbarę Müller, Elke Postler, Christine Hoffmann, Roberta Abtsa, Michaela Kurzwellego i zespół LandKunstLeben.
Podczas spotkania, które odbywa się w ramach Parlamentu Słubfurtu będzie dyskusja o przyszłości placu Mostowego. Każdy, kto przyjdzie na posiedzenie, staje się automatycznie radnym miejskim ze Słubfurtu i ma jeden głos.Sesja parlamentarna zakończy się koncertem gruzińskiej grupy “Gruppa Alilo". Wstęp jest bezpłatny.

Więcej Drukuj

Słubice gospodarzem 7. edycji SCOTT Cyclocross Challenge

Park przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji stanie się w niedzielę, 16 grudnia, terenem zmagań amatorów jazdy na rowerze w trudnych warunkach. - Kto był już w Słubicach ten wie, że lekko nie będzie. 2,6 km trasa została wytyczona w parku, gdzie uczestników czekają podjazdy, zjazdy, podbiegi, nie zabraknie również sekcji technicznych - opowiada Piotr Zalisz, jeden z organizatorów imprezy i dodaje, że piękne puchary dla zwycięzców ufundowała gmina Słubice, a wręczać je będzie burmistrz Mariusz Olejniczak. Impreza rozpoczyna się o 11.00 w parku przy stadionie. Serdecznie zapraszamy do udziału i kibicowania.

Więcej Drukuj

Burmistrz usłyszał deklarację współpracy

Burmistrz Mariusz Olejniczak gościł dziś, 13 grudnia, przedstawicieli Regionu Nadodrzańskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Słubicach: Krystynę Kubiak, Włodzimierza Tiszuka i Jerzego Siedlarza. – Przyszliśmy w imieniu naszego związku pogratulować Panu wyboru na stanowisko burmistrza Słubic - stwierdzili przekazując Mariuszowi Olejniczakowi najlepsze życzenia. – Dziękujemy Panu za dotychczasową działalność i aktywność, także za przychylność i życzliwość dla naszego emeryckiego środowiska – podkreślał prezes związku J. Siedlarz i zadeklarował, że związek będzie wspierał burmistrza w działaniach na rzecz gminy.

Więcej Drukuj

Parking przy deptaku do niedzieli zamknięty

W związku z cyklem imprez dla mieszkańców, które gmina Słubice, organizuje w ramach "Świątecznej zagrody" prosimy, żeby od dziś, 13 grudnia do niedzieli 16 grudnia nie stawiać samochodów na parkingu przy rondzie Solidarności. Przepraszamy za utrudnienia.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 12 Kunice.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 12 Kunice.

Więcej Drukuj

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Słubic z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu, przeznaczenie do odpłatnego zbycia pomieszczenia mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rz

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (miejsca na wiaty na odpady komunalne)

Więcej Drukuj

Głośna próba syren alarmowych

W dniu 13 grudnia 2018 r. w godz.12:00 - 12:30 na obszarze Gminy Słubice zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych obrony cywilnej.


O godz.12:00 nadany zostanie - sygnał akustyczny "ogłoszenie alarmu" – dźwięk modulowany syreny w trwający 3 minuty.

O godz.godz.12:30 nadany zostanie – sygnał akustyczny "odwołanie alarmu" – dźwięk ciągły syren trwający 3 minuty.


Jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej

Mieszkańcy gminy każdorazowo, po usłyszeniu sygnału alarmowego, powinni włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na lokalne pasma, na których będą podawane zasady zachowania się i bieżące komunikaty na wypadek zaistniałych faktycznych zdarzeń.

Więcej Drukuj

facebook google plus one