PRZEDSIĘBIORCY W CEIDG

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W terminie do 31 grudnia 2011 r. dotychczasowe organy ewidencyjne /wójt, burmistrz, prezydent miasta/ zobowiązane były do przeniesienia aktualnych baz danych przedsiębiorców z EDG do CEIDG.

Z dniem przeniesienia baz danych przedsiębiorców do CEIDG, wójt, burmistrz, prezydent miasta przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców, których wpis przeniesiono.
Aktualne wpisy przedsiębiorców / osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych/ można przeglądać bezpośrednio na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

W razie trudności z wyszukaniem danego przedsiębiorcy prosimy o kontakt bezpośredni z pracownikami Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1 – WSA, parter pok. 020 lub telefoniczny: 95 737 20 90 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 800 - 1600.