art
contenttext

Karty usług - Geodezja

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument
(który otworzy się w karcie z prawej strony):

Karta Usług KU/WGN/01 - Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału
  Wniosek WGN-01 o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału
Karta Usług KU/WGN/02- Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału.
  Wniosek WGN-02 o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału.
Karta Usług KU/WGN/03 - Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.
  Wniosek WGN-03 o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.
Karta Usług KU/WGN/04 - Ustalanie numeru porządkowego.
  Wniosek WGN-04 o ustalenie numeru porządkowego