art
contenttext

Karty usług - Nieruchomości

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument
(który otworzy się w karcie z prawej strony):

Karta Usług KU/WGN/06 - Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości.
  Wniosek WGN-06 o bezprzetargową sprzedaż nieruchomości.
Karta Usług KU/WGN/08 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  Wniosek WGN-08 o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Karta Usług KU/WGN/13 - Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
  Wniosek WGN-13 - o bezprzetargową sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
Karta Usług KU/WGN/15 - Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
  Wniosek WGN-15 o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Karta Usług KU/WGN/19 - Wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej.
  Wniosek WGN-19 o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej.
Karta Usług KU/WGN/20 - Wydanie zaświadczenia.
  Wniosek WGN-20 o wydanie zaświadczenia
Karta Usług KU/WGN/21 - Ustalenie wysokości opłaty jednorazowej
  Wniosek WGN-21 ustalenie wysokości opłaty jednorazowej