UWAGA! ZACZADZENIA! (video)

Burmistrz Słubic ostrzega i prosi o zapoznanie się z załączoną do pobrania „Instrukcją postępowania dla użytkowników pieców opalanych węglem, drewnem lub innymi paliwami, gdzie może dojść do zaczadzenia”. Instrukcję opracowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Znajomość zasad użytkowania pieców opalanych tradycyjnym opałem oraz gazem przyczyni się do zmniejszenia ilości osób śmiertelnie zaczadzonych.