Zarządzenie - podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Słubic z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie opublikowano w BIP: http://bip.slubice.pl/?a=11586

Treść zarządzenia: http://bip.slubice.pl/?p=document&action=show&id=15461&bar_id=11586