Burmistrz Słubic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.