Taki jest skład prezydium i komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach

Podczas wczorajszej (22 listopada 2018 roku) pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Słubicach powołano prezydium rady i jej komisje stale. Jednogłośnie radni opowiedzieli się za wyborem Grzegorza Cholewczyńskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach i z takim samym poparciem wybrano jego zastępców: Piotra Gołdyna i Ewę Guzik.

Utworzono też cztery komisje stałe, w tym jedną nową: Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Jej pracami kierować będzie Jarosław Sadowski, który współpracował będzie z Marią Skalniak i Bernardem Jasiewiczem. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Józef Grabowski , a członkami zostali: Rafał Mazurek i Piotr Zalisz. Komisji Rozwoju Gospodarczego przewodniczy Bernard Jasiewicz, a w jej składzie są też: Piotr Gołdyn, Agnieszka Pakulska, Piotr Zalisz i Daniel Szurka. Komisję Sfery Socjalnej tworzą: Maria Skalniak (przewodnicząca), Waldemar Dutkiewicz, Ewa Chustecka, Ewa Guzik i Alicja Pietrzak.