Eksperci podpowiedzą jak zdobyć unijne wsparcie

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zaprasza na szkolenie informacyjne „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz w zakresie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w godzinach 11:00-13:00, w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące procedury składania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, kwestie związane z działaniami i wydatkami kwalifikowalnymi w projektach. Ponadto zostaną przekazane informacje w zakresie finansowania spotkań młodzieży w ramach PNWM. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza online, który znajduje się na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPkJxfbsOsN2y6o4_Wlb_41BF2nnRpHGjmfEQqJZpuo_g0lw/viewform?vc=0&c=0&w=1