Pamiętaj. Paląc trawy zabijasz zwierzęta!

Poranione i spalone żywcem zwierzęta to częsty efekt wypalania traw wiosną. Warto o tym pomyśleć zanim bezmyślnie podpali się trawy wierząc, że użyźnia się w ten sposób ziemię. Jest wręcz przeciwnie. Ogień ją wyjaławia. Warto też wiedzieć, że palenie traw jest niezgodne z prawem. A karą może być nawet więzienie!

Każdego roku wiosną, jak bumerang wraca zły i bardzo niebezpieczny nawyk wielu osób - wypalanie traw. Mało kto, wzniecając ogień, myśli o tym, że pola i łąki są miejscem życia ogromnej liczby zwierząt i owadów, pożytecznych dla człowieka i chronionych prawem.

Wiosna to czas, kiedy rozpoczyna się proces lęgowy wielu gatunków ptaków. Paląc trawy skazujesz zarówno dorosłych osobników, jak i pisklęta, na śmierć. Poza tym wskutek pożaru ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Zanim zdecydujesz się na wypalanie traw przeczytaj, co za to grozi!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.) art. 124 mówi: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12, precyzuje, że kto to robi "podlega karze aresztu albo grzywny”!

Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2015.2100 ze zm. )mówi ponadto: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

*rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego

* korzystania z otwartego płomienia

* wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Za wykroczenia tego typu grozi kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość, może wynosić od 20 do 5000 zł. Jeśli się jednak przy tym narazi życie lub zdrowie wielu osób albo mienia kara może wynieść od roku do 10 lat pozbawienia wolności.