INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dowóz do lokalu wyborczego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.05.2019 r. w trakcie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać pod bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej 986, lub numer : 95 7372000 potrzebę dowiezienia do lokalu wyborczego w celu udziału w wyborach.

      Potrzebę bezpłatnego transportu osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać od 10.05.2019 r. lub w dniu wyborów pod wskazane nr telefonów.  Dowóz do lokali wyborczych  Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą realizować według kolejności zgłoszeń.


                                                                                Straż Miejska w Słubicach