Do hodowców utrzymujących świnie,

w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów prawnych dotyczących dobrostanu zwierząt, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 56, poz. 344 ze zm.) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013r. wchodzi w życie przepis nakazujący grupowe utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem oproszenia się.

Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.
Więcej informacji znajduje się z załączonej ulotce.